Resultat-tavlen
 

Superveteraner

Klub

Navn

e-mail

Telefon nr.

Køge Nord Claus Rømer claus@cr-bic.dk 40 16 97 10
 
Ejby Henning Toftager ht@rtm.dk 28 11 08 11
 
Strøby Bo Albin Hansen bah@mail.dk 40 10 63 20
 
Sydstevns Lars Yding larydi@hotmail.dk 22 56 01 08
 
Haslev FC Thomas B. Andersen thomasbagger@hotmail.com 81 52 92 94
 
Karise Jan Nielsen jan@jan-nielsen-as.dk 40 70 48 48
 
Solrød FC Nikki Bertelsen nikki@dkbertelsen.dk 30 53 80 61
 
Køge Jack Friis friis22@gmail.com 24 25 95 51
 

Send til alle holdledere - klik her

Skriv til hjemmesidebestyreren - klik på konvolutten