Resultat-tavlen
 

Veteraner

Klub

Navn

e-mail

Telefon nr.

Herfølge Thomas Bendiksen tm.bendiksen@mail.tele.dk 40 30 69 61
 
Hårlev Kenneth G Christensen kennethgreenchristensen@gmail.com 21 65 42 10
 
Hellested Peter Wolsinghilsen peterwolsing@yahoo.dk 26 30 63 34
 
Ejby Henrik Stub Petersen henrik.stub.petersen@gmail.com 60 68 20 04
 
Sædder Kenneth Kromuss kennethkromuss@gmail.com 28 29 23 93
 
Køge Mikkel Larsen mikkel107@hotmail.com 20 31 52 71
 
Strøby-OB Jonas Weinkorff weinkouff17@gmail.com 20 69 77 35
 

Send til alle holdledere - klik her

Skriv til hjemmesidebestyreren - klik på konvolutten